10.16-Peta-B/s Dense SDM/WDM Transmission over 6-Mode 19-Core Fiber Across the C+L Band

Daiki Soma*, Yuta Wakayama, Shohei Beppu, Seiya Sumita, Takehiro Tsuritani, Tetsuya Hayashi, Takuji Nagashima, Masato Suzuki, Masato Yoshida, Keisuke Kasai, Masataka Nakazawa, Hidenori Takahashi, Koji Igarashi, Itsuro Morita, Masatoshi Suzuki

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

80 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of '10.16-Peta-B/s Dense SDM/WDM Transmission over 6-Mode 19-Core Fiber Across the C+L Band'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy