3.3 V-only 16 Mb DINOR flash memory

Shin ichi Kobayashi*, Masaaki Mihara, Yoshikazu Miyawaki, Motoharu Ishii, Tomoshi Futatsuya, Akira Hosogane, Atsushi Ohba, Yasushi Terada, Natsuo Ajika, Yuichi Kunori, Kojiro Yuzuriha, Masahiro Hatanaka, Hirokazu Miyoshi, Tsutomu Yoshihara, Yuji Uji

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

29 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of '3.3 V-only 16 Mb DINOR flash memory'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science