A study of the shadowing of galactic cosmic rays by the Sun in a quiet phase of solar activity with the Tibet air shower array

M. Amenomori, S. Ayabe, Caidong, Danzengluobu, L. K. Ding, Z. Y. Feng, Y. Fu, H. W. Guo, M. He, K. Hibino, N. Hotta, Q. Huang, A. X. Huo, K. Izu, H. Y. Jia, F. Kajino, K. Kasahara, Y. Katayose, Labaciren, J. Y. LiH. Lu, S. L. Lu, G. X. Luo, X. R. Meng, K. Mizutani, J. Mu, H. Nanjo, M. Nishizawa, M. Ohnishi, I. Ohta, T. Ouchi, Z. R. Peng, J. R. Ren, T. Saito, M. Sakata, T. Sasaki, Z. Z. Shi, M. Shibata, A. Shiomi, T. Shirai, Y. Suga, H. Sugimoto, K. Taira, Y. H. Tan, N. Tateyama, Shoji Torii, T. Utsugi, C. R. Wang, H. Wang, X. W. Xu, Y. Yamamoto, G. C. Yu, A. F. Yuan, T. Yuda, C. S. Zhang, H. M. Zhang, J. L. Zhang, N. J. Zhang, X. Y. Zhang, Zhaxiciren, Zhaxisangzhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A study of the shadowing of galactic cosmic rays by the Sun in a quiet phase of solar activity with the Tibet air shower array'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences