A twin study of rheumatoid arthritis in the Japanese population

Chikashi Terao*, Katsunori Ikari, Shingo Nakayamada, Yusuke Takahashi, Ryo Yamada, Koichiro Ohmura, Motomu Hashimoto, Moritoshi Furu, Hiromu Ito, Takao Fujii, Shinji Yoshida, Kazuyoshi Saito, Atsuo Taniguchi, Shigeki Momohara, Hisashi Yamanaka, Tsuneyo Mimori, Fumihiko Matsuda

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A twin study of rheumatoid arthritis in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences