Age-dependent motor dysfunction due to neuron-specific disruption of stress-Activated protein kinase MKK7

Tokiwa Yamasaki, Norie Deki-Arima, Asahito Kaneko, Norio Miyamura, Mamiko Iwatsuki, Masato Matsuoka, Noriko Fujimori-Tonou, Yoshimi Okamoto-Uchida, Jun Hirayama, Jamey D. Marth, Yuji Yamanashi, Hiroshi Kawasaki, Koji Yamanaka, Josef M. Penninger, Shigenobu Shibata, Hiroshi Nishina

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Age-dependent motor dysfunction due to neuron-specific disruption of stress-Activated protein kinase MKK7'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences