Alternative splicing in human transcriptome: Functional and structural influence on proteins

Kei Yura, Masafumi Shionyu, Kei Hagino, Atsushi Hijikata, Yoshinori Hirashima, Taku Nakahara, Tatsuya Eguchi, Kazuki Shinoda, Akihiro Yamaguchi, Ken ichi Takahashi, Takeshi Itoh, Tadashi Imanishi, Takashi Gojobori, Mitiko Go

Research output: Contribution to journalArticle

47 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Alternative splicing in human transcriptome: Functional and structural influence on proteins'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences