CHORUS. III. Photometric and Spectroscopic Properties of Ly Blobs at z = 4.9-7.0

Haibin Zhang*, Masami Ouchi, Ryohei Itoh, Takatoshi Shibuya, Yoshiaki Ono, Yuichi Harikane, Akio K. Inoue, Michael Rauch, Shotaro Kikuchihara, Kimihiko Nakajima, Hidenobu Yajima, Shohei Arata, Makito Abe, Ikuru Iwata, Nobunari Kashikawa, Satoshi Kawanomoto, Satoshi Kikuta, Masakazu A.R. Kobayashi, Haruka Kusakabe, Ken MawatariTohru Nagao, Kazuhiro Shimasaku, Yoshiaki Taniguchi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'CHORUS. III. Photometric and Spectroscopic Properties of Ly Blobs at z = 4.9-7.0'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences