Coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries using TAMA300 and LISM data

Hirotaka Takahashi, Hideyuki Tagoshi, Masaki Ando, Koji Arai, Peter Beyersdorf, Nobuyuki Kanda, Seiji Kawamura, Norikatsu Mio, Shinji Miyoki, Shigenori Moriwaki, Kenji Numata, Masatake Ohashi, Misao Sasaki, Shuichi Sato, Ryutaro Takahashi, Daisuke Tatsumi, Yoshiki Tsunesada, Akito Araya, Hideki Asada, Youich Aso & 69 others Mark A. Barton, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Tomiyoshi Haruyama, Kazuhiro Hayama, Gerhard Heinzel, Gen'Ichi Horikoshi, Yukiyoshi Iida, Kunihito Ioka, Hideki Ishitsuka, Norihiko Kamikubota, Kunihiko Kasahara, Keita Kawabe, Nobuki Kawashima, Yasufumi Kojima, Kazuhiro Kondo, Yoshihide Kozai, Kazuaki Kuroda, Namio Matsuda, Kazuyuki Miura, Osamu Miyakawa, Shoken Miyama, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Ken'Ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Hiroyuki Nakano, Ken Ichi Nakao, Yuhiko Nishi, Yujiro Ogawa, Naoko Ohishi, Akira Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Yoshio Saito, Nobuaki Sato, Hidetsugu Seki, Naoki Seto, Masaru Shibata, Takakazu Shintomi, Kenji Soida, Kentaro Somiya, Toshikazu Suzuki, Akiteru Takamori, Shuzo Takemoto, Kohei Takeno, Takahiro Tanaka, Toru Tanji, Shinsuke Taniguchi, Colin T. Taylor, Souichi Telada, Kuniharu Tochikubo, Takayuki Tomaru, Yoji Totsuka, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Fumihiko Usui, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Kazuhiro Yamamoto, Akira Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Tatsuo Yoda, Zong Hong Zhu

Research output: Contribution to journalArticle

16 Citations (Scopus)

Abstract

Japanese laser interferometric gravitational wave detectors, TAMA300 and LISM, performed a coincident observation during 2001. We perform a coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries. The length of data used for the coincidence analysis is 275 hours when both TAMA300 and LISM detectors are operated simultaneously. TAMA300 and LISM data are analyzed by matched filtering, and candidates for gravitational wave events are obtained. If there is a true gravitational wave signal, it should appear in both data of detectors with consistent waveforms characterized by masses of stars, amplitude of the signal, the coalescence time and so on. We introduce a set of coincidence conditions of the parameters, and search for coincident events. This procedure reduces the number of fake events considerably, by a factor ∼ 10 -4 compared with the number of fake events in single detector analysis. We find that the number of events after imposing the coincidence conditions is consistent with the number of accidental coincidences produced purely by noise. We thus find no evidence of gravitational wave signals. We obtain an upper limit of 0.046 [1/h] (C.L.=90%) to the galactic event rate within 1 kpc from the Earth. The method used in this paper can be applied straightforwardly to the case of coincidence observations with more than two detectors with arbitrary arm directions.

Original languageEnglish
Article number42003
JournalPhysical Review D
Volume70
Issue number4 A
DOIs
Publication statusPublished - 2004 Aug
Externally publishedYes

Fingerprint

gravitational waves
detectors
coalescing
waveforms
stars
lasers

ASJC Scopus subject areas

  • Nuclear and High Energy Physics

Cite this

Takahashi, H., Tagoshi, H., Ando, M., Arai, K., Beyersdorf, P., Kanda, N., ... Zhu, Z. H. (2004). Coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries using TAMA300 and LISM data. Physical Review D, 70(4 A), [42003]. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.70.042003

Coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries using TAMA300 and LISM data. / Takahashi, Hirotaka; Tagoshi, Hideyuki; Ando, Masaki; Arai, Koji; Beyersdorf, Peter; Kanda, Nobuyuki; Kawamura, Seiji; Mio, Norikatsu; Miyoki, Shinji; Moriwaki, Shigenori; Numata, Kenji; Ohashi, Masatake; Sasaki, Misao; Sato, Shuichi; Takahashi, Ryutaro; Tatsumi, Daisuke; Tsunesada, Yoshiki; Araya, Akito; Asada, Hideki; Aso, Youich; Barton, Mark A.; Fujimoto, Masa Katsu; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Haruyama, Tomiyoshi; Hayama, Kazuhiro; Heinzel, Gerhard; Horikoshi, Gen'Ichi; Iida, Yukiyoshi; Ioka, Kunihito; Ishitsuka, Hideki; Kamikubota, Norihiko; Kasahara, Kunihiko; Kawabe, Keita; Kawashima, Nobuki; Kojima, Yasufumi; Kondo, Kazuhiro; Kozai, Yoshihide; Kuroda, Kazuaki; Matsuda, Namio; Miura, Kazuyuki; Miyakawa, Osamu; Miyama, Shoken; Musha, Mitsuru; Nagano, Shigeo; Nakagawa, Ken'Ichi; Nakamura, Takashi; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Ken Ichi; Nishi, Yuhiko; Ogawa, Yujiro; Ohishi, Naoko; Okutomi, Akira; Oohara, Ken Ichi; Otsuka, Shigemi; Saito, Yoshio; Sato, Nobuaki; Seki, Hidetsugu; Seto, Naoki; Shibata, Masaru; Shintomi, Takakazu; Soida, Kenji; Somiya, Kentaro; Suzuki, Toshikazu; Takamori, Akiteru; Takemoto, Shuzo; Takeno, Kohei; Tanaka, Takahiro; Tanji, Toru; Taniguchi, Shinsuke; Taylor, Colin T.; Telada, Souichi; Tochikubo, Kuniharu; Tomaru, Takayuki; Totsuka, Yoji; Tsubono, Kimio; Tsuda, Nobuhiro; Uchiyama, Takashi; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken Ichi; Usui, Fumihiko; Waseda, Koichi; Watanabe, Yuko; Yakura, Hiromi; Yamamoto, Kazuhiro; Yamamoto, Akira; Yamazaki, Toshitaka; Yoda, Tatsuo; Zhu, Zong Hong.

In: Physical Review D, Vol. 70, No. 4 A, 42003, 08.2004.

Research output: Contribution to journalArticle

Takahashi, H, Tagoshi, H, Ando, M, Arai, K, Beyersdorf, P, Kanda, N, Kawamura, S, Mio, N, Miyoki, S, Moriwaki, S, Numata, K, Ohashi, M, Sasaki, M, Sato, S, Takahashi, R, Tatsumi, D, Tsunesada, Y, Araya, A, Asada, H, Aso, Y, Barton, MA, Fujimoto, MK, Fukushima, M, Futamase, T, Haruyama, T, Hayama, K, Heinzel, G, Horikoshi, GI, Iida, Y, Ioka, K, Ishitsuka, H, Kamikubota, N, Kasahara, K, Kawabe, K, Kawashima, N, Kojima, Y, Kondo, K, Kozai, Y, Kuroda, K, Matsuda, N, Miura, K, Miyakawa, O, Miyama, S, Musha, M, Nagano, S, Nakagawa, KI, Nakamura, T, Nakano, H, Nakao, KI, Nishi, Y, Ogawa, Y, Ohishi, N, Okutomi, A, Oohara, KI, Otsuka, S, Saito, Y, Sato, N, Seki, H, Seto, N, Shibata, M, Shintomi, T, Soida, K, Somiya, K, Suzuki, T, Takamori, A, Takemoto, S, Takeno, K, Tanaka, T, Tanji, T, Taniguchi, S, Taylor, CT, Telada, S, Tochikubo, K, Tomaru, T, Totsuka, Y, Tsubono, K, Tsuda, N, Uchiyama, T, Ueda, A, Ueda, KI, Usui, F, Waseda, K, Watanabe, Y, Yakura, H, Yamamoto, K, Yamamoto, A, Yamazaki, T, Yoda, T & Zhu, ZH 2004, 'Coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries using TAMA300 and LISM data', Physical Review D, vol. 70, no. 4 A, 42003. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.70.042003
Takahashi, Hirotaka ; Tagoshi, Hideyuki ; Ando, Masaki ; Arai, Koji ; Beyersdorf, Peter ; Kanda, Nobuyuki ; Kawamura, Seiji ; Mio, Norikatsu ; Miyoki, Shinji ; Moriwaki, Shigenori ; Numata, Kenji ; Ohashi, Masatake ; Sasaki, Misao ; Sato, Shuichi ; Takahashi, Ryutaro ; Tatsumi, Daisuke ; Tsunesada, Yoshiki ; Araya, Akito ; Asada, Hideki ; Aso, Youich ; Barton, Mark A. ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Haruyama, Tomiyoshi ; Hayama, Kazuhiro ; Heinzel, Gerhard ; Horikoshi, Gen'Ichi ; Iida, Yukiyoshi ; Ioka, Kunihito ; Ishitsuka, Hideki ; Kamikubota, Norihiko ; Kasahara, Kunihiko ; Kawabe, Keita ; Kawashima, Nobuki ; Kojima, Yasufumi ; Kondo, Kazuhiro ; Kozai, Yoshihide ; Kuroda, Kazuaki ; Matsuda, Namio ; Miura, Kazuyuki ; Miyakawa, Osamu ; Miyama, Shoken ; Musha, Mitsuru ; Nagano, Shigeo ; Nakagawa, Ken'Ichi ; Nakamura, Takashi ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Ken Ichi ; Nishi, Yuhiko ; Ogawa, Yujiro ; Ohishi, Naoko ; Okutomi, Akira ; Oohara, Ken Ichi ; Otsuka, Shigemi ; Saito, Yoshio ; Sato, Nobuaki ; Seki, Hidetsugu ; Seto, Naoki ; Shibata, Masaru ; Shintomi, Takakazu ; Soida, Kenji ; Somiya, Kentaro ; Suzuki, Toshikazu ; Takamori, Akiteru ; Takemoto, Shuzo ; Takeno, Kohei ; Tanaka, Takahiro ; Tanji, Toru ; Taniguchi, Shinsuke ; Taylor, Colin T. ; Telada, Souichi ; Tochikubo, Kuniharu ; Tomaru, Takayuki ; Totsuka, Yoji ; Tsubono, Kimio ; Tsuda, Nobuhiro ; Uchiyama, Takashi ; Ueda, Akitoshi ; Ueda, Ken Ichi ; Usui, Fumihiko ; Waseda, Koichi ; Watanabe, Yuko ; Yakura, Hiromi ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamamoto, Akira ; Yamazaki, Toshitaka ; Yoda, Tatsuo ; Zhu, Zong Hong. / Coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries using TAMA300 and LISM data. In: Physical Review D. 2004 ; Vol. 70, No. 4 A.
@article{bb59d3534de949928c71f1d8a0d2aab4,
title = "Coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries using TAMA300 and LISM data",
abstract = "Japanese laser interferometric gravitational wave detectors, TAMA300 and LISM, performed a coincident observation during 2001. We perform a coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries. The length of data used for the coincidence analysis is 275 hours when both TAMA300 and LISM detectors are operated simultaneously. TAMA300 and LISM data are analyzed by matched filtering, and candidates for gravitational wave events are obtained. If there is a true gravitational wave signal, it should appear in both data of detectors with consistent waveforms characterized by masses of stars, amplitude of the signal, the coalescence time and so on. We introduce a set of coincidence conditions of the parameters, and search for coincident events. This procedure reduces the number of fake events considerably, by a factor ∼ 10 -4 compared with the number of fake events in single detector analysis. We find that the number of events after imposing the coincidence conditions is consistent with the number of accidental coincidences produced purely by noise. We thus find no evidence of gravitational wave signals. We obtain an upper limit of 0.046 [1/h] (C.L.=90{\%}) to the galactic event rate within 1 kpc from the Earth. The method used in this paper can be applied straightforwardly to the case of coincidence observations with more than two detectors with arbitrary arm directions.",
author = "Hirotaka Takahashi and Hideyuki Tagoshi and Masaki Ando and Koji Arai and Peter Beyersdorf and Nobuyuki Kanda and Seiji Kawamura and Norikatsu Mio and Shinji Miyoki and Shigenori Moriwaki and Kenji Numata and Masatake Ohashi and Misao Sasaki and Shuichi Sato and Ryutaro Takahashi and Daisuke Tatsumi and Yoshiki Tsunesada and Akito Araya and Hideki Asada and Youich Aso and Barton, {Mark A.} and Fujimoto, {Masa Katsu} and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Tomiyoshi Haruyama and Kazuhiro Hayama and Gerhard Heinzel and Gen'Ichi Horikoshi and Yukiyoshi Iida and Kunihito Ioka and Hideki Ishitsuka and Norihiko Kamikubota and Kunihiko Kasahara and Keita Kawabe and Nobuki Kawashima and Yasufumi Kojima and Kazuhiro Kondo and Yoshihide Kozai and Kazuaki Kuroda and Namio Matsuda and Kazuyuki Miura and Osamu Miyakawa and Shoken Miyama and Mitsuru Musha and Shigeo Nagano and Ken'Ichi Nakagawa and Takashi Nakamura and Hiroyuki Nakano and Nakao, {Ken Ichi} and Yuhiko Nishi and Yujiro Ogawa and Naoko Ohishi and Akira Okutomi and Oohara, {Ken Ichi} and Shigemi Otsuka and Yoshio Saito and Nobuaki Sato and Hidetsugu Seki and Naoki Seto and Masaru Shibata and Takakazu Shintomi and Kenji Soida and Kentaro Somiya and Toshikazu Suzuki and Akiteru Takamori and Shuzo Takemoto and Kohei Takeno and Takahiro Tanaka and Toru Tanji and Shinsuke Taniguchi and Taylor, {Colin T.} and Souichi Telada and Kuniharu Tochikubo and Takayuki Tomaru and Yoji Totsuka and Kimio Tsubono and Nobuhiro Tsuda and Takashi Uchiyama and Akitoshi Ueda and Ueda, {Ken Ichi} and Fumihiko Usui and Koichi Waseda and Yuko Watanabe and Hiromi Yakura and Kazuhiro Yamamoto and Akira Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Tatsuo Yoda and Zhu, {Zong Hong}",
year = "2004",
month = "8",
doi = "10.1103/PhysRevD.70.042003",
language = "English",
volume = "70",
journal = "Physical review D: Particles and fields",
issn = "0556-2821",
publisher = "American Institute of Physics Publising LLC",
number = "4 A",

}

TY - JOUR

T1 - Coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries using TAMA300 and LISM data

AU - Takahashi, Hirotaka

AU - Tagoshi, Hideyuki

AU - Ando, Masaki

AU - Arai, Koji

AU - Beyersdorf, Peter

AU - Kanda, Nobuyuki

AU - Kawamura, Seiji

AU - Mio, Norikatsu

AU - Miyoki, Shinji

AU - Moriwaki, Shigenori

AU - Numata, Kenji

AU - Ohashi, Masatake

AU - Sasaki, Misao

AU - Sato, Shuichi

AU - Takahashi, Ryutaro

AU - Tatsumi, Daisuke

AU - Tsunesada, Yoshiki

AU - Araya, Akito

AU - Asada, Hideki

AU - Aso, Youich

AU - Barton, Mark A.

AU - Fujimoto, Masa Katsu

AU - Fukushima, Mitsuhiro

AU - Futamase, Toshifumi

AU - Haruyama, Tomiyoshi

AU - Hayama, Kazuhiro

AU - Heinzel, Gerhard

AU - Horikoshi, Gen'Ichi

AU - Iida, Yukiyoshi

AU - Ioka, Kunihito

AU - Ishitsuka, Hideki

AU - Kamikubota, Norihiko

AU - Kasahara, Kunihiko

AU - Kawabe, Keita

AU - Kawashima, Nobuki

AU - Kojima, Yasufumi

AU - Kondo, Kazuhiro

AU - Kozai, Yoshihide

AU - Kuroda, Kazuaki

AU - Matsuda, Namio

AU - Miura, Kazuyuki

AU - Miyakawa, Osamu

AU - Miyama, Shoken

AU - Musha, Mitsuru

AU - Nagano, Shigeo

AU - Nakagawa, Ken'Ichi

AU - Nakamura, Takashi

AU - Nakano, Hiroyuki

AU - Nakao, Ken Ichi

AU - Nishi, Yuhiko

AU - Ogawa, Yujiro

AU - Ohishi, Naoko

AU - Okutomi, Akira

AU - Oohara, Ken Ichi

AU - Otsuka, Shigemi

AU - Saito, Yoshio

AU - Sato, Nobuaki

AU - Seki, Hidetsugu

AU - Seto, Naoki

AU - Shibata, Masaru

AU - Shintomi, Takakazu

AU - Soida, Kenji

AU - Somiya, Kentaro

AU - Suzuki, Toshikazu

AU - Takamori, Akiteru

AU - Takemoto, Shuzo

AU - Takeno, Kohei

AU - Tanaka, Takahiro

AU - Tanji, Toru

AU - Taniguchi, Shinsuke

AU - Taylor, Colin T.

AU - Telada, Souichi

AU - Tochikubo, Kuniharu

AU - Tomaru, Takayuki

AU - Totsuka, Yoji

AU - Tsubono, Kimio

AU - Tsuda, Nobuhiro

AU - Uchiyama, Takashi

AU - Ueda, Akitoshi

AU - Ueda, Ken Ichi

AU - Usui, Fumihiko

AU - Waseda, Koichi

AU - Watanabe, Yuko

AU - Yakura, Hiromi

AU - Yamamoto, Kazuhiro

AU - Yamamoto, Akira

AU - Yamazaki, Toshitaka

AU - Yoda, Tatsuo

AU - Zhu, Zong Hong

PY - 2004/8

Y1 - 2004/8

N2 - Japanese laser interferometric gravitational wave detectors, TAMA300 and LISM, performed a coincident observation during 2001. We perform a coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries. The length of data used for the coincidence analysis is 275 hours when both TAMA300 and LISM detectors are operated simultaneously. TAMA300 and LISM data are analyzed by matched filtering, and candidates for gravitational wave events are obtained. If there is a true gravitational wave signal, it should appear in both data of detectors with consistent waveforms characterized by masses of stars, amplitude of the signal, the coalescence time and so on. We introduce a set of coincidence conditions of the parameters, and search for coincident events. This procedure reduces the number of fake events considerably, by a factor ∼ 10 -4 compared with the number of fake events in single detector analysis. We find that the number of events after imposing the coincidence conditions is consistent with the number of accidental coincidences produced purely by noise. We thus find no evidence of gravitational wave signals. We obtain an upper limit of 0.046 [1/h] (C.L.=90%) to the galactic event rate within 1 kpc from the Earth. The method used in this paper can be applied straightforwardly to the case of coincidence observations with more than two detectors with arbitrary arm directions.

AB - Japanese laser interferometric gravitational wave detectors, TAMA300 and LISM, performed a coincident observation during 2001. We perform a coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries. The length of data used for the coincidence analysis is 275 hours when both TAMA300 and LISM detectors are operated simultaneously. TAMA300 and LISM data are analyzed by matched filtering, and candidates for gravitational wave events are obtained. If there is a true gravitational wave signal, it should appear in both data of detectors with consistent waveforms characterized by masses of stars, amplitude of the signal, the coalescence time and so on. We introduce a set of coincidence conditions of the parameters, and search for coincident events. This procedure reduces the number of fake events considerably, by a factor ∼ 10 -4 compared with the number of fake events in single detector analysis. We find that the number of events after imposing the coincidence conditions is consistent with the number of accidental coincidences produced purely by noise. We thus find no evidence of gravitational wave signals. We obtain an upper limit of 0.046 [1/h] (C.L.=90%) to the galactic event rate within 1 kpc from the Earth. The method used in this paper can be applied straightforwardly to the case of coincidence observations with more than two detectors with arbitrary arm directions.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=20844461134&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=20844461134&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1103/PhysRevD.70.042003

DO - 10.1103/PhysRevD.70.042003

M3 - Article

VL - 70

JO - Physical review D: Particles and fields

JF - Physical review D: Particles and fields

SN - 0556-2821

IS - 4 A

M1 - 42003

ER -