Coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries using TAMA300 and LISM data

Hirotaka Takahashi, Hideyuki Tagoshi, Masaki Ando, Koji Arai, Peter Beyersdorf, Nobuyuki Kanda, Seiji Kawamura, Norikatsu Mio, Shinji Miyoki, Shigenori Moriwaki, Kenji Numata, Masatake Ohashi, Misao Sasaki, Shuichi Sato, Ryutaro Takahashi, Daisuke Tatsumi, Yoshiki Tsunesada, Akito Araya, Hideki Asada, Youich AsoMark A. Barton, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Tomiyoshi Haruyama, Kazuhiro Hayama, Gerhard Heinzel, Gen'Ichi Horikoshi, Yukiyoshi Iida, Kunihito Ioka, Hideki Ishitsuka, Norihiko Kamikubota, Kunihiko Kasahara, Keita Kawabe, Nobuki Kawashima, Yasufumi Kojima, Kazuhiro Kondo, Yoshihide Kozai, Kazuaki Kuroda, Namio Matsuda, Kazuyuki Miura, Osamu Miyakawa, Shoken Miyama, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Ken'Ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Hiroyuki Nakano, Ken Ichi Nakao, Yuhiko Nishi, Yujiro Ogawa, Naoko Ohishi, Akira Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Yoshio Saito, Nobuaki Sato, Hidetsugu Seki, Naoki Seto, Masaru Shibata, Takakazu Shintomi, Kenji Soida, Kentaro Somiya, Toshikazu Suzuki, Akiteru Takamori, Shuzo Takemoto, Kohei Takeno, Takahiro Tanaka, Toru Tanji, Shinsuke Taniguchi, Colin T. Taylor, Souichi Telada, Kuniharu Tochikubo, Takayuki Tomaru, Yoji Totsuka, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Fumihiko Usui, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Kazuhiro Yamamoto, Akira Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Tatsuo Yoda, Zong Hong Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Coincidence analysis to search for inspiraling compact binaries using TAMA300 and LISM data'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy