Comparison of the counting efficiencies of an imaging counter and an electric-pulse counter

Shigeyuki Sekine, Shingo Ichimura, Akira Kurokawa, Akira Iwasaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comparison of the counting efficiencies of an imaging counter and an electric-pulse counter'. Together they form a unique fingerprint.