Complete genome sequence of bradyrhizobium sp. S23321: Insights into symbiosis evolution in soil oligotrophs

Takashi Okubo, Takahiro Tsukui, Hiroko Maita, Shinobu Okamoto, Kenshiro Oshima, Takatomo Fujisawa, Akihiro Saito, Hiroyuki Futamata, Reiko Hattori, Yumi Shimomura, Shin Haruta, Sho Morimoto, Yong Wang, Yoriko Sakai, Masahira Hattori, Shin Ichi Aizawa, Kenji V P Nagashima, Sachiko Masuda, Tsutomu Hattori, Akifumi YamashitaZhihua Bao, Masahito Hayatsu, Hiromi Kajiya-Kanegae, Ikuo Yoshinaga, Kazunori Sakamoto, Koki Toyota, Mitsuteru Nakao, Mitsuyo Kohara, Mizue Anda, Rieko Niwa, Park Jung-Hwan, Reiko Sameshima-Saito, Shin Ichi Tokuda, Sumiko Yamamoto, Syuji Yamamoto, Tadashi Yokoyama, Tomoko Akutsu, Yasukazu Nakamura, Yuka Nakahira-Yanaka, Yuko Takada Hoshino, Hideki Hirakawa, Hisayuki Mitsui, Kimihiro Terasawa, Manabu Itakura, Shusei Sato, Wakako Ikeda-Ohtsubo, Natsuko Sakakura, Eli Kaminuma, Kiwamu Minamisawa*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

48 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Complete genome sequence of bradyrhizobium sp. S23321: Insights into symbiosis evolution in soil oligotrophs'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences