Complete nucleotide sequences of 93-kb and 3.3-kb plasmids of an enterohemorrhagic Escherichia coli O157: H7 derived from Sakai outbreak

Kozo Makino, Kazuo Ishii, Teruo Yasunaga, Masahira Hattori, Katsushi Yokoyama, Chikako H. Yutsudo, Yoshino Kubota, Yoshiharu Yamaichi, Tetsuya Iida, Koichiro Yamamoto, Takeshi Honda, Chang Gyun Han, Eiichi Ohtsubo, Masaaki Kasamatsu, Tetsuya Hayashi, Satoru Kuhara, Hideo Shinagawa*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

155 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Complete nucleotide sequences of 93-kb and 3.3-kb plasmids of an enterohemorrhagic Escherichia coli O157: H7 derived from Sakai outbreak'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences