Comprehensive Analysis of NAC Family Genes in Oryza sativa and Arabidopsis thaliana

Hisako Ooka, Kouji Satoh, Koji Doi, Toshifumi Nagata, Yasuhiro Otomo, Kazuo Murakami, Kenichi Matsubara, Naoki Osato, Jun Kawai, Piero Carninci, Yoshihide Hayashizaki, Koji Suzuki, Ken̈chi Kojima, Yoshinori Takahara, Koji Yamamoto, Shoshi Kikuchi*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

659 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Comprehensive Analysis of NAC Family Genes in Oryza sativa and Arabidopsis thaliana'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences