Comprehensive single-cell transcriptome analysis reveals heterogeneity in endometrioid adenocarcinoma tissues

Shinichi Hashimoto*, Yuta Tabuchi, Hideaki Yurino, Yoshihiko Hirohashi, Shungo Deshimaru, Takuya Asano, Tasuku Mariya, Kenshiro Oshima, Yuzuru Takamura, Yoshiaki Ukita, Akio Ametani, Naoto Kondo, Norikazu Monma, Tadayuki Takeda, Sadahiko Misu, Toshitugu Okayama, Kazuho Ikeo, Tsuyoshi Saito, Shuich Kaneko, Yutaka SuzukiMasahira Hattori, Kouji Matsushima, Toshihiko Torigoe

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    14 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Comprehensive single-cell transcriptome analysis reveals heterogeneity in endometrioid adenocarcinoma tissues'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences