Creation of novel technologies for extracellular protein production toward the development of bacillus subtilis genome factories

Katsutoshi Ara, Kenji Manabe, Shenghao Liu, Yasushi Kageyama, Tadahiro Ozawa, Masatoshi Tohata, Keiji Endo, Kazuhisa Sawada, Nozomu Shibata, Akihito Kawahara, Kazuhiro Saito, Hiroshi Kodama, Yoshiharu Kimura, Katsuya Ozaki, Yoshinori Takema, Hiroshi Kakeshita, Kouji Nakamura, Kunio Yamane, Takeko Kodama, Junichi SekiguchiTakuya Morimoto, Ryosuke Kadoya, Shigehiko Kanaya, Yasutaro Fujita, Fujio Kawamura, Naotake Ogasawara

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Creation of novel technologies for extracellular protein production toward the development of bacillus subtilis genome factories'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds