D-Serine regulates cerebellar LTD and motor coordination through the δ glutamate receptor

Wataru Kakegawa, Yurika Miyoshi, Kenji Hamase, Shinji Matsuda, Keiko Matsuda, Kazuhisa Kohda, Kyoichi Emi, Junko Motohashi, Ryuichi Konno, Kiyoshi Zaitsu, Michisuke Yuzaki*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

122 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'D-Serine regulates cerebellar LTD and motor coordination through the δ glutamate receptor'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences