Development of a micro-satellite TSUBAME for X-ray polarimetry of GRBs

Yoichi Yatsu, Mayumi Hayashi, Kousuke Kawakami, Kazuki Tokoyoda, Takahiro Enomoto, Takahiro Toizumi, Nobuyuki Kawai, Kazuya Ishizaka, Azusa Muta, Hiroyuki Morishita, Saburo Matsunaga, Takeshi Nakamori, Jun Kataoka, Shin Kubo

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of a micro-satellite TSUBAME for X-ray polarimetry of GRBs'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy