Development of a Monte Carlo simulator for the astro-E2 hard X-ray detector (HXD-II)

Yukikatsu Terada, Shin Watanabe, Masanori Ohno, Masaya Suzuki, Takeshi Itoh, Isao Takahashi, Goro Sato, Mio Murashin, Yasunobu Uchiyama, Shin Kubo, Tadayuki Takahashi, Makoto Tashiro, Motohide Kokubun, Kazuo Makishima, Tsuneyoshi Kamae, Toshio Murakami, Masaharu Nomach, Yasushi Fukazawa, Kazutaka Yamaoka, Kazuhiro NakazawaDaisuke Yonetoku

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of a Monte Carlo simulator for the astro-E2 hard X-ray detector (HXD-II)'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science