Development of a novel ankle rehabilitation robot with three freedoms for ankle rehabilitation training

Zhijiang Lu, Chunbao Wang, Lihong Duan, Mengjie Li, Qing Shi, Lin Wang, Massimiliano Zecca, Atsuo Takanishi, Weiguang Li, Zhengzhi Wu

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

    5 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of a novel ankle rehabilitation robot with three freedoms for ankle rehabilitation training'. Together they form a unique fingerprint.

    Engineering & Materials Science