Development of new measurement system of thoracic excursion with biofeedback: Reliability and validity

Yukiko Nishigaki*, Hiroko Mizuguchi, Eriko Takeda, Tomokazu Koike, Takeshi Ando, Kazuya Kawamura, Takuro Shimbo, Hidetoshi Ishikawa, Masashi Fujimoto, Ikuko Saotome, Reiko Odo, Kazuko Omoda, Shohei Yamashita, Tomoko Yamada, Toshihito Omi, Yuya Matsushita, Manami Takeda, Sawako Sekiguchi, Saki Tanaka, Masakatsu FujieHaruhi Inokuchi, Junko Fujitani

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    6 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Development of new measurement system of thoracic excursion with biofeedback: Reliability and validity'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences