Development of the collimator response of gas slit camera of MAXI

Mikio Morii, Masaru Matsuoka, Shiro Ueno, Hiroshi Tomida, Haruyoshi Katayama, Kazuyoshi Kawasaki, Takao Yokota, Naoyuki Kuramata, Tatehiro Mihara, Mitsuhiro Kohama, Naoki Isobe, Motoki Nakajima, Hiroshi Tsunemi, Emi Miyata, Atsumasa Yoshida, Kazutaka Yamaoka, Yuichiro Tsuchiya, Takehiro Miyakawa, Nobuyuki Kawai, Jun KataokaSatoshi Tanaka, Hitoshi Negoro

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of the collimator response of gas slit camera of MAXI'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science