Development of the hard x-ray monitor onboard WF-MAXI

Makoto Arimoto*, Yoichi Yatsu, Nobuyuki Kawai, Hirokazu Ikeda, Atsushi Harayama, Shin'Ichiro Takeda, Tadayuki Takahashi, Hiroshi Tomida, Shiro Ueno, Masashi Kimura, Tatehiro Mihara, Motoko Serino, Hiroshi Tsunemi, Atsumasa Yoshida, Takanori Sakamoto, Tadayoshi Kohmura, Hitoshi Negoro, Yoshihiro Ueda

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of the hard x-ray monitor onboard WF-MAXI'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds