Development of tough snake robot systems

Fumitoshi Matsuno*, Tetsushi Kamegawa, Wei Qi, Tatsuya Takemori, Motoyasu Tanaka, Mizuki Nakajima, Kenjiro Tadakuma, Masahiro Fujita, Yosuke Suzuki, Katsutoshi Itoyama, Hiroshi G. Okuno, Yoshiaki Bando, Tomofumi Fujiwara, Satoshi Tadokoro

*Corresponding author for this work

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

    6 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Development of tough snake robot systems'. Together they form a unique fingerprint.

    Engineering & Materials Science