Distributions of K and Th on the moon: The initial results from observations by selene GRS

Yuzuru Karouji*, Nobuyuki Hasebe, Osamu Okudaira, Naoyuki Yamashita, Shingo Kobayashi, Makoto Hareyama, Takashi Miyachi, Kodaira Satoshi, Kazuya Iwabuchi, Kanako Hayatsu, Shinpei Nemoto, Yuko Takeda, Koichi Tsukada, Hiroshi Nagaoka, Masanori Kobayasi, Eido Shibamura, Mitsuru Ebihara, Takeshi Hihara, Tomoko Arai, Takamitsu SugiharaHiroshi Takeda, Claude D’Uston, Sylvestre Maurice, Olivier Gasnault, Olivier Forni, Benedicte Diez, Robert C. Reedy, Kyeong J. Kim, Takeshi Takashima, Yuichi Iijima, Hisashi Otake

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Distributions of K and Th on the moon: The initial results from observations by selene GRS'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences