Effect of thermal annealing on electron spin relaxation of beryllium-doped In0.8Ga0.2As0.45P0.55 bulk

Hao Wu, Lian Ji, Ryo Harasawa, Yuya Yasue, Takanori Aritake, Canyu Jiang, Shulong Lu, Atsushi Tackeuchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effect of thermal annealing on electron spin relaxation of beryllium-doped In<sub>0.8</sub>Ga<sub>0.2</sub>As<sub>0.45</sub>P<sub>0.55</sub> bulk'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy