Effects of a comprehensive intervention program, including hot bathing, on overweight adults: A randomized controlled trial

Ryota Sakurai, Yoshinori Fujiwara, Kyoko Saito, Taro Fukaya, Mi Ji Kim, Masashi Yasunaga, Hunkyung Kim, Kishiko Ogawa, Chiaki Tanaka, Nobuyo Tsunoda, Etsuko Muraki, Katsuhiko Suzuki, Shoji Shinkai, Shuichiro Watanabe

Research output: Contribution to journalArticle

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effects of a comprehensive intervention program, including hot bathing, on overweight adults: A randomized controlled trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences