Exome sequencing of senescence-accelerated mice (SAM) reveals deleterious mutations in degenerative disease-causing genes

Kumpei Tanisawa, Eri Mikami, Noriyuki Fuku, Yoko Honda, Shuji Honda, Ikuro Ohsawa, Masafumi Ito, Shogo Endo, Kunio Ihara, Kinji Ohno, Yuki Kishimoto, Akihito Ishigami, Naoki Maruyama, Motoji Sawabe, Hiroyoshi Iseki, Yasushi Okazaki, Sanae Hasegawa-Ishii, Shiro Takei, Atsuyoshi Shimada, Masanori HosokawaMasayuki Mori, Keiichi Higuchi, Toshio Takeda, Mitsuru Higuchi, Masashi Tanaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Exome sequencing of senescence-accelerated mice (SAM) reveals deleterious mutations in degenerative disease-causing genes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences