Exome-wide association study identifies clec3b missense variant p.s106g as being associated with extreme longevity in east asian populations

Kumpei Tanisawa, Yasumichi Arai, Nobuyoshi Hirose, Hiroshi Shimokata, Yoshiji Yamada, Hisashi Kawai, Motonaga Kojima, Shuichi Obuchi, Hirohiko Hirano, Hideyo Yoshida, Hiroyuki Suzuki, Yoshinori Fujiwara, Kazushige Ihara, Maki Sugaya, Tomio Arai, Seijiro Mori, Motoji Sawabe, Noriko Sato, Masaaki Muramatsu, Mitsuru HiguchiYao Wen Liu, Qing Peng Kong, Masashi Tanaka

Research output: Contribution to journalArticle

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Exome-wide association study identifies clec3b missense variant p.s106g as being associated with extreme longevity in east asian populations'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences