Exploring the Persistent Behavior of Financial Markets

Yi Cheng Tsai, Chin Laung Lei, Ming Yan William Cheung, Chung Shu Wu, Jan Ming Ho, Chuan Ju Wang

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Exploring the Persistent Behavior of Financial Markets'. Together they form a unique fingerprint.

Business & Economics