Fabrication of stretchable MoS2 thin-film transistors using elastic ion-gel gate dielectrics

Jiang Pu, Yijin Zhang, Yoshifumi Wada, Jacob Tse-Wei Wang, Lain Jong Li, Yoshihiro Iwasa, Taishi Takenobu

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    69 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Fabrication of stretchable MoS<sub>2</sub> thin-film transistors using elastic ion-gel gate dielectrics'. Together they form a unique fingerprint.

    Physics & Astronomy