First search for gravitational waves from inspiraling compact binaries using TAMA300 data

Hideyuki Tagoshi, Nobuyuki Kanda, Takahiro Tanaka, Daisuke Tatsumi, Souichi Telada, Masaki Ando, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Mark A. Barton, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Gerhard Heinzel, Ge N.Ichi Horikoshi, Hideki Ishizuka, Norihiko Kamikubota, Keita Kawabe, Seiji Kawamura, Nobuki KawashimaYasufumi Kojima, Yoshihide Kozai, Kazuaki Kuroda, Namio Matsuda, Sumihiro Matsumura, Satoshi Miki, Norikatsu Mio, Osamu Miyakawa, Shoken Miyama, Shinji Miyoki, Eiichi Mizuno, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Ke N.Ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Ken Ichi Nakao, Kenji Numata, Yujiro Ogawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Akira Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Yoshio Saito, Misao Sasaki, Shuichi Sato, Atsushi Sekiya, Masaru Shibata, Kazumichi Shirakata, Kentaro Somiya, Toshikazu Suzuki, Ryutaro Takahashi, Akiteru Takamori, Shinsuke Taniguchi, Kuniharu Tochikubo, Takayuki Tomaru, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Kozo Ueda, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

86 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'First search for gravitational waves from inspiraling compact binaries using TAMA300 data'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy