Gallbladder-derived surfactant protein D regulates gut commensal bacteria for maintaining intestinal homeostasis

Hana Sarashina-Kida, Hideo Negishi, Junko Nishio, Wataru Suda, Yuki Nakajima, Mika Yasui-Kato, Keiko Iwaisako, Sujin Kang, Nobuyasu Endo, Hideyuki Yanai, Masataka Asagiri, Hiroshi Kida, Masahira Hattori, Atsushi Kumanogoh, Tadatsugu Taniguchi

    Research output: Contribution to journalArticle

    14 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Gallbladder-derived surfactant protein D regulates gut commensal bacteria for maintaining intestinal homeostasis'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences