Genome sequence of Vibrio parahaemolyticus: A pathogenic mechanism distinct from that of V cholerae

Kozo Makino, Kenshiro Oshima, Ken Kurokawa, Katsushi Yokoyama, Takayuki Uda, Kenichi Tagomori, Yoshio Iijima, Masatomo Najima, Masayuki Nakano, Atsushi Yamashita, Yoshino Kubota, Shigenobu Kimura, Teruo Yasunaga, Takeshi Honda, Hideo Shinagawa, Masahira Hattori, Tetsuya Iida*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

697 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genome sequence of Vibrio parahaemolyticus: A pathogenic mechanism distinct from that of V cholerae'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences