Genome-wide Expression Analysis of Mouse Liver Reveals CLOCK-regulated Circadian Output Genes

Katsutaka Oishi, Koyomi Miyazaki, Koji Kadota, Reiko Kikuno, Takahiro Nagase, Gen Ichi Atsumi, Naoki Ohkura, Takashi Azama, Miho Mesaki, Shima Yukimasa, Hisato Kobayashi, Chisato Iitaka, Takashi Umehara, Masami Horikoshi, Takashi Kudo, Yoshihisa Shimizu, Masahiko Yano, Morito Monden, Kazuhiko Machida, Juzo MatsudaShuichi Horie, Takeshi Todo, Norio Ishida

Research output: Contribution to journalArticle

277 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genome-wide Expression Analysis of Mouse Liver Reveals CLOCK-regulated Circadian Output Genes'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences