Homeostatic Levels of p62 Control Cytoplasmic Inclusion Body Formation in Autophagy-Deficient Mice

Masaaki Komatsu, Satoshi Waguri, Masato Koike, Yu shin Sou, Takashi Ueno, Taichi Hara, Noboru Mizushima, Jun ichi Iwata, Junji Ezaki, Shigeo Murata, Jun Hamazaki, Yasumasa Nishito, Shun ichiro Iemura, Tohru Natsume, Toru Yanagawa, Junya Uwayama, Eiji Warabi, Hiroshi Yoshida, Tetsuro Ishii, Akira KobayashiMasayuki Yamamoto, Zhenyu Yue, Yasuo Uchiyama, Eiki Kominami, Keiji Tanaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1506 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Homeostatic Levels of p62 Control Cytoplasmic Inclusion Body Formation in Autophagy-Deficient Mice'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences