Homeostatic Levels of p62 Control Cytoplasmic Inclusion Body Formation in Autophagy-Deficient Mice

Masaaki Komatsu, Satoshi Waguri, Masato Koike, Yu shin Sou, Takashi Ueno, Taichi Hara, Noboru Mizushima, Jun ichi Iwata, Junji Ezaki, Shigeo Murata, Jun Hamazaki, Yasumasa Nishito, Shun ichiro Iemura, Tohru Natsume, Toru Yanagawa, Junya Uwayama, Eiji Warabi, Hiroshi Yoshida, Tetsuro Ishii, Akira KobayashiMasayuki Yamamoto, Zhenyu Yue, Yasuo Uchiyama, Eiki Kominami, Keiji Tanaka*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1674 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Homeostatic Levels of p62 Control Cytoplasmic Inclusion Body Formation in Autophagy-Deficient Mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds