Hypoglycemia due to ectopic secretion of insulin-like growth Factor-I in a patient with an isolated sarcoidosis of the spleen

Yuiko Ogiwara, Seijiro Mori, Mizuki Iwama, Motoji Sawabe, Minoru Takemoto, Nobuo Kanazawa, Koh Furuta, Izumi Fukuda, Yoshitaka Kondo, Yoshiyuki Kimbara, Yoshiaki Tamura, Yuko Chiba, Atsushi Araki, Koutaro Yokote, Naoki Maruyama, Hideki Ito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hypoglycemia due to ectopic secretion of insulin-like growth Factor-I in a patient with an isolated sarcoidosis of the spleen'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences