Identification of two novel primate-specific genes in DSCR

Kunihiko Takamatsu, Kohei Maekawa, Takushi Togashi, Dong Kug Choi, Yutaka Suzuki, Todd D. Taylor, Atsushi Toyoda, Sumio Sugano, Asao Fujiyama, Masahira Hattori, Yoshiyuki Sakaki, Tadayuki Takeda

Research output: Contribution to journalArticle

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of two novel primate-specific genes in DSCR'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences