In-beam Mössbauer spectra for 57Mn implanted sulfur hexafluoride

Yasuhiro Yamada*, Yukiko Sato, Yoshio Kobayashi, Takatoshi Ando, Noriko Takahama, Kanako Some, Masami Sato, Mototugu Mihara, M. Kenya Kubo, Wataru Sato, Jun Miyazaki, Takashi Nagatomo, Junji Kobayashi, Atsushi Okazawa, Shinji Sato, Atsushi Kitagawa

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'In-beam Mössbauer spectra for 57Mn implanted sulfur hexafluoride'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Chemical Compounds