In vivo assessment of novel stentless valve in the mitral position

Satoshi Kainuma, Hitoshi Kasegawa, Shigeru Miyagawa, Hiroyuki Nishi, Hitoshi Yaku, Shuichiro Takanashi, Kazuhiro Hashimoto, Yukikatsu Okada, Satoshi Nakatani, Mitsuo Umezu, Takashi Daimon, Taichi Sakaguchi, Koichi Toda, Yoshiki Sawa

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'In vivo assessment of novel stentless valve in the mitral position'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences