In vivo cardiac nano-imaging: A new technology for high-precision analyses of sarcomere dynamics in the heart

Togo Shimozawa, Erisa Hirokawa, Fuyu Kobirumaki-Shimozawa, Kotaro Oyama, Seine A. Shintani, Takako Terui, Yasuharu Kushida, Seiichi Tsukamoto, Teruyuki Fujii, Shin'ichi Ishiwata, Norio Fukuda*

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    7 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'In vivo cardiac nano-imaging: A new technology for high-precision analyses of sarcomere dynamics in the heart'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences