Information-guided surgical management of gliomas using low-field-strength intraoperative MRI.

Yoshihiro Muragaki*, Hiroshi Iseki, Takashi Maruyama, Masahiko Tanaka, Chie Shinohara, Takashi Suzuki, Kitaro Yoshimitsu, Soko Ikuta, Motohiro Hayashi, Mikhail Chernov, Tomokatsu Hori, Yoshikazu Okada, Kintomo Takakura

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

50 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Information-guided surgical management of gliomas using low-field-strength intraoperative MRI.'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences