Irradiation history of itokawa regolith material deduced from noble gases in the hayabusa samples

Keisuke Nagao*, Ryuji Okazaki, Tomoki Nakamura, Yayoi N. Miura, Takahito Osawa, Ken Ichi Bajo, Shintaro Matsuda, Mitsuru Ebihara, Trevor R. Ireland, Fumio Kitajima, Hiroshi Naraoka, Takaaki Noguchi, Akira Tsuchiyama, Hisayoshi Yurimoto, Michael E. Zolensky, Masayuki Uesugi, Kei Shirai, Masanao Abe, Toru Yada, Yukihiro IshibashiAkio Fujimura, Toshifumi Mukai, Munetaka Ueno, Tatsuaki Okada, Makoto Yoshikawa, Junichiro Kawaguchi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

108 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Irradiation history of itokawa regolith material deduced from noble gases in the hayabusa samples'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences