Journal of Artificial Organs 2010: The year in review

Y. Sawa, E. Tatsumi, A. Funakubo, T. Horiuchi, K. Iwasaki, A. Kishida, T. Masuzawa, K. Matsuda, A. Myoui, M. Nishimura, T. Nishimura, S. Tokunaga, Y. Tomizawa, T. Tomo, T. Tsukiya, T. Yamaoka

Research output: Contribution to journalReview article

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Journal of Artificial Organs 2010: The year in review'. Together they form a unique fingerprint.