Large-scale cryogenic gravitational wave telescope

Kazuaki Kuroda*, Masatake Ohashi, Shinji Miyoki, Daisuke Tatsumi, Shuichi Sato, Hideki Ishizuka, Masa Katsu Fujimoto, Seiji Kawamura, Ryutaro Takahashi, Toshitaka Yamazaki, Koji Arai, Mitsuhiro Fukushima, Koichi Waseda, Souichi Telada, Akitoshi Ueda, Takakazu Shintomi, Akira Yamamoto, Toshikazu Suzuki, Yoshio Saito, Tomiyoshi HaruyamaNobuaki Sato, Kimio Tsubono, Keita Kawabe, Masaki Ando, Ken Ichi Ueda, Hitoki Yoneda, Mitsuru Musha, Norikatsu Mio, Shigenori Moriwaki, Akito Araya, Nobuyuki Kanda, Mike E. Tobar

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

117 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Large-scale cryogenic gravitational wave telescope'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences