Measurement of ambient neutrons in an underground laboratory at Kamioka Observatory and future plan

Keita Mizukoshi, Ryosuke Taishaku, Keishi Hosokawa, Kazuyoshi Kobayashi, Kentaro Miuchi, Tatsuhiro Naka, Atsushi Takeda, Masashi Tanaka, Yoshiki Wada, Kohei Yorita, Sei Yoshida

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Measurement of ambient neutrons in an underground laboratory at Kamioka Observatory and future plan'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy