Microbiome profile of the amniotic fluid as a predictive biomarker of perinatal outcome

Daichi Urushiyama, Wataru Suda, Eriko Ohnishi, Ryota Araki, Chihiro Kiyoshima, Masamitsu Kurakazu, Ayako Sanui, Fusanori Yotsumoto, Masaharu Murata, Kazuki Nabeshima, Shin'ichiro Yasunaga, Shigeru Saito, Makoto Nomiyama, Masahira Hattori, Shingo Miyamoto, Kenichiro Hata*

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    58 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Microbiome profile of the amniotic fluid as a predictive biomarker of perinatal outcome'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences