Mutations in COA7 cause spinocerebellar ataxia with axonal neuropathy

Yujiro Higuchi, Ryuta Okunushi, Taichi Hara, Akihiro Hashiguchi, Junhui Yuan, Akiko Yoshimura, Kei Murayama, Akira Ohtake, Masahiro Ando, Yu Hiramatsu, Satoshi Ishihara, Hajime Tanabe, Yuji Okamoto, Eiji Matsuura, Takehiro Ueda, Tatsushi Toda, Sumimasa Yamashita, Kenichiro Yamada, Takashi Koide, Hiroaki YaguchiJun Mitsui, Hiroyuki Ishiura, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Shinichi Morishita, Ken Sato, Masanori Nakagawa, Masamitsu Yamaguchi, Shoji Tsuji, Hiroshi Takashima*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mutations in COA7 cause spinocerebellar ataxia with axonal neuropathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences