Novel O-GlcNAcylation on ser 40 of canonical H2A isoforms specific to viviparity

Mitsuko Hirosawa, Koji Hayakawa, Chikako Yoneda, Daisuke Arai, Hitoshi Shiota, Takehiro Suzuki, Satoshi Tanaka, Naoshi Dohmae, Kunio Shiota

Research output: Contribution to journalArticle

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Novel O-GlcNAcylation on ser 40 of canonical H2A isoforms specific to viviparity'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences