Observation results by the TAMA300 detector on gravitational wave bursts from stellar-core collapses

Masaki Ando*, Koji Arai, Youichi Aso, Peter Beyersdorf, Kazuhiro Hayama, Yukiyoshi Iida, Nobuyuki Kanda, Seiji Kawamura, Kazuhiro Kondo, Norikatsu Mio, Shinji Miyoki, Shigenori Moriwaki, Shigeo Nagano, Kenji Numata, Shuichi Sato, Kentaro Somiya, Hideyuki Tagoshi, Hirotaka Takahashi, Ryutaro Takahashi, Daisuke TatsumiYoshiki Tsunesada, Zong Hong Zhu, Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Akito Araya, Hideki Asada, Mark A. Barton, Youhei Fujiki, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Yusaku Hamuro, Tomiyoshi Haruyama, Hideaki Hayakawa, Gerhard Heinzel, Gen'ichi Horikoshi, Hideo Iguchi, Kunihito Ioka, Hideki Ishitsuka, Norihiko Kamikubota, Takaharu Kaneyama, Yoshikazu Karasawa, Kunihiko Kasahara, Taketoshi Kasai, Mayu Katsuki, Keita Kawabe, Mari Kawamura, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Kazuaki Kuroda, Takashi Kuwabara, Namio Matsuda, Kazuyuki Miura, Osamu Miyakawa, Shoken Miyama, Hiromi Mizusawa, Mitsuru Musha, Yoshitaka Nagayama, Ken'ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Hiroyuki Nakano, Ken Ichi Nakao, Yuhiko Nishi, Yujiro Ogawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Akira Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Yoshio Saito, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Kouichi Sato, Nobuaki Sato, Youhei Sato, Hidetsugu Seki, Aya Sekido, Naoki Seto, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Takakazu Shintomi, Kenji Soida, Toshikazu Suzuki, Akiteru Takamori, Shuzo Takemoto, Kohei Takeno, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Shinsuke Taniguchi, Toru Tanji, C. T. Taylor, Souichi Telada, Kuniharu Tochikubo, Masao Tokunari, Takayuki Tomaru, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Fumihiko Usui, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Akira Yamamoto, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Yuriko Yanagi, Tatsuo Yoda, Jun'ichi Yokoyama, Tatsuru Yoshida

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Observation results by the TAMA300 detector on gravitational wave bursts from stellar-core collapses'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy