On-Chip Micro-Pseudocapacitors for Ultrahigh Energy and Power Delivery

Jiuhui Han, Yu Ching Lin, Luyang Chen, Yao Chuan Tsai, Yoshikazu Ito, Xianwei Guo, Akihiko Hirata, Takeshi Fujita, Masayoshi Esashi, Thomas Gessner, Mingwei Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

47 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'On-Chip Micro-Pseudocapacitors for Ultrahigh Energy and Power Delivery'. Together they form a unique fingerprint.